איך מקבלים החזרי מס על השקעה בשוק ההון

1832

לאחרונה נראה כי יותר ויותר ישראלים מעדיפים להשקיע בבורסה, בשוק ההון. בימים אלו, כאשר הריבית נמצאת בשפל של 1.6%, נראה כי האלטרנטיבות להשקעה אינן רווחיות מספיק והאופציה הטובה ביותר עבורם הנה השקעה בשוק ההון.

החל משנת 2003 נכנסה לתוקף הרפורמה במס הכנסה המטילה מס על רווחי הון על מכירת ניירות ערך בבורסה. מי שאחראי על ביצוע ניכוי המס במקור על רווחים ממכירת ניירות הערך הם הברוקרים או הבנקים.

ברוב המקרים ניתן לקבל החזר מס בעבור פעולות קנייה ומכירה בשוק ההון. על מנת לקבל החזר מס יש לבדוק את היקף הפעילות של המשקיע בשוק ההון ולבחון אם מדובר בהכנסה עסקית או הכנסה הונית. הפרמטרים שיעזרו לנו להבין כיצד יסווגו את ההכנסה שלנו הם: גובה המחזור, תדירות קנייה ומכירת ניירות ערך, מבחן מומחיות ועוד.

הגשת בקשה להחזר מס רווחי הון

את הדוח השנתי יש להגיש באמצעות טופס 135 – “טופס בקשת החזר מס לשכירים”. בנוסף לטופס זה יש לצרף גם טופסי 106 ממקומות העבודה הקודמים, אישורים מביטוח לאומי; דמי אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה ממקום העבודה אם קיים.

אישורים נוספים שיש לצרף אל טופס הבקשה הם: הפקדות בעבור קרנות פנסיה, פרמיות בגין אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים ואישורים אחרים שיכולים לעזור בקבלת נקודות זיכוי מס. (אישור סיום לימודים, תעודת שחרור מצבא הגנה לישראל, אישורים מיוחדים עבור ילדים הסובלים מלקויות למידה וכו’.

בנוסף יש לצרף גם נספח ג’ – המציג רווחי הון מניירות ערך סחירים אל טופס הדו”ח השנתי המלא. חשוב לציין בנספח את כל הנתונים הרלוונטיים הקשורים בהיקף פעילות המסחר בשוק ההון, לדוגמא: ניקוי הפסדי ההון השוטפים, ניקוי הפסדי הון שהועברו בשנים האחרונות, פרטי החשבונות שמהם בוצע ניכוי המס במקור.

אחד היתרונות הבולטים והמרכזיים בסיווג הפעילות בשוק ההון כעסקית מאפשר לנו כמשקיעים בשוק ההון לקזז את ההפסדים מעסקאות שנעשו ולקבל החזר מס ללא כל מגבלת זמן.

במידה וסווגה הכנסת המשקיע כהכנסה הונית, שיעורי המס יהיו כפי שחלים על רווח הון. במקרים של הפסד בעבור ניירות ערך, ניתן יהיה לקבל החזר מס במקרים הבאים:

  • אפשר לקזז הפסד הנובע מפעילות מסחר בשוק ההון בעבור רווחים שנכנסו מניירות ערך במהלך השנה האחרונה.
  • אפשר לקזז הפסד מניירות ערך בעבור רווח מריבית או דיבידנד

אפשר לקזז הפסד מניירות ערך בעבור שבח מקרקעין